Časopis Právník: paběrky od roku 1861

Podobně jako moje paběrky z Našich řečí i paběrky z Právníka jsou plodem příprav mé diplomové práce: mého sbírání vědomostí i materiálu o vývoji právnické jazykové kultury. Nemálo výpisků našlo své místo přímo v mé diplomové práci. Předkládané paběrky jsou vlastně jen takovým zbytkem; většinou jsem je pořídil pro jejich zajímavost, pro pobavení a leckdy i pro zamyšlení. Právníky jsem se probíral od jejich prvního čísla z roku 1861.

Předkládané paběrky jsou svým formátem tzv. fortune cookies, česky bychom mohli říci paběrky. V Linuxu se objevují po přihlášení na konzoli. Nabízenou trojici souborů si tedy můžete nakopírovat do příslušného adresáře (např. /usr/share/games/fortunes/cs/) a pustit na ně program strfile; ten vytvoří nezbytné datové soubory.

Právník za Rakouska-Uherska (tj. 1861–1917)

Toto období se od samého začátku vyznačovalo vytrvalým bráněním práv českého národa a jeho jazyka. Cesta vedoucí k zrovnoprávnění českého jazyka byla velmi dlouhá a plná kroků vzad. Jedním z hlavních cílů byl rozvoj právnické jazykové kultury (vytváření či křísení názvosloví, později i purismus). Nacházíme zde bohatou škálu témat, některé články byly teoretické, jiné praktické (judikáty), pozoruhodné jsou i stručné zprávičky, leckdy s právem přímo nesouvisící. Pravidelně se uveřejňovaly zprávy ze schůzí Právnické jednoty, jeden čas i seznamy absolventů právnické fakulty. Jakkoli tím trochu ukřivdím desítkám jiných jmen členů redakční rady, pojmenuju toto období jmény redaktorů, kteří stáli v čele nejdéle: Škarda a Pražák. Paběrků je 125, velikost souboru 52 kB.

Právník meziválečný a válečný (tj. 1918–1945)

Pro mnohé z nás staré dobré časy (myslím mimoválečné). I zde Právník pokračoval ve svém tradičním přístupu k právní i státní vědě. Ještě dnes z tohoto údobí čerpáme; velmi patrným jazykovědným dokladem toho je oprašování za první republiky tak častých instrumentálů (např.: »tato otázka je složitou« místo složitá; »to je pravdou« aj. už tehdy zamítané a později okrajové jevy (jako vzdělanecké užívání zájmena tento: »útočník spatřil stěhovácký hák a hned tento použil proti poškozenému«). Paběrků je 119, velikost souboru 48 kB.

Právník poválečný (tj. od r. 1946)

Od únového komunistického převratu můžeme období označit velmi stručně jako období Knappovo; to on časopis provedl údobím kultu osobnosti a přivedl jej až k uvolnění druhé poloviny 60. let (paběrků je 81; soubor větší než 39 kB). Tuto dobu jsem neodbyl několika paběrky, cituju z mnoha článků řady (i dodnes činných) autorů; cílem není je nijak poškozovat, cílem je ukázat, v jak složité době jsme tehdy žili a jak jsme se jí povětšinou přizpůsobovali.

Některé zhlédnutí hodné článečky

Poznámka: Slova nebo úseky vět, které jsem v paběrcích vynechal, označuji: (...). [Hranaté závorky] také mohou nahrazovat nějaká vynechaná slova; jejich hlavním cílem však je doplnit smysl úryvku.


Mateřské stránky: Paběrky z HvB.

Valid HTML 4.01!


Repozitář: $Id: index.html,v 1.2 2013/03/16 13:30:33 computer Exp $