K nebesům se orla vzletem

1. K nebesům se orla vzletem, – naše písni, vznášej dnes, – slavně hlásej celým světem – duší našich slib a ples: – Srdci Tvému, Ježíši, – Ty náš králi nejvyšší, – po Tvé vůli přesvaté – zasvětíme srdce Své.

2. Pro nás žilo, pro nás bilo, – ode svého zrození, – na kříži krev vycedilo – za všech lidí spasení. – Srdci Tvému atd.

3. V Boží věčné slávě sídlí – na nebeské výsosti, – plno lásky s námi bydlí – v nejsvětější svátosti. – Srdci Tvému atd.

4. Jeho láska sluncem svítí – v pustou světa temnotu – budí ctností jaré kvítí, – duše křísí k životu. – Srdci Tvému atd.

5. Neustále z jeho rány – pramen spásy vyvírá, – smývá hřích a nebes brány – kajícímu otvírá. – Srdci Tvému atd.

6. „Pojďte, kdož jste obtíženi!“ – hlasem lásky volá k nám, – „poskytnu vám občerstvení, – pokoj svůj i sílu dám.“ – Srdci Tvému atd.

7. Srdce Páně, budiž s námi, – ctnostem svým nás vyučuj, – veď nás země pustinami, – ve všech bídách při nás stůj. – Srdci Tvému atd.

8. Divoká se bouře blíží, – boj se zdvíhá se všech stran, – proti církvi, proti kříži – zuří pekelných vztek bran. – Srdci Tvému atd.

9. Nedej zvítěziti zlému, – pomoz přemáhat nám hřích, – dědictví vždy žehnej svému, – neopouštěj dítek svých. – Srdci Tvému atd.

10. V službu Tvou dnes oddáváme – sebe i své rodiny, – Tobě věrnost přísaháme – do poslední hodiny. – Srdci Tvému atd.

Nazpět