index

Paběrky z HvB

Od jara 2001 do února 2004 jsem na těchto stránkách dával nahlédnout do života studenta brněnské právnické fakulty. Vedle studijního deníku jsem tu uveřejňoval i zápisy z přednášek. Ze zhruba 270 souborů zde zůstaly jen opravdové paběrky:

Dodatky


Repozitář: $Id: index.html,v 3.82 2013/03/16 17:37:04 computer Exp $