Fortune cookies (fortunes)

Tyto výpisky jsou paběrky z dob studií a desítek hodin strávených převážně v Moravské zemské knihovně v letech 2002 až 2004. Jsou ve formátu UTF-8, a proto se nemusí ve webovém prohlížeči správně zobrazovat.

V Linuxu je možné nechat si tyto krátké texty zobrazovat např. při spuštění příkazového řádku (konzole) nebo Rybkou Wandou (Wanda the fish). V obou případech je zapotřebí mít nainstalovaný program fortune. V základní výbavě jsou anglické cookies. Do jejich adresáře (zpravidla /usr/share/games/fortunes/cs/) si můžeme přidávat své vlastní soubory. Soubory jsou čistě textové, jednotlivé úryvky jsou odděleny znakem procenta (%) na samostatném řádku. Ke každému souboru s textem je třeba zhotovit stejnojmenný datový soubor pomocí programu strfile.

V Androidu můžeme použít např. aplikaci Android's Fortune. V nastaveních programu se podíváme, kam program pro cookies sahá (např. /storage/emulated/0/Android/data/net.lp.androidsfortune/files/fortune), a tam nakopírujeme své soubory. Poté zvolíme v nastaveních programu možnost soubory cookie a dostaneme se k menu výběru souborů cookies pro zobrazování. Pokud program dosud nevytvořil potřebný datový soubor s příponou *.num, vytvoří ho nyní.

Poznámka: Slova nebo úseky vět, které jsem v paběrcích vynechal, označuji: (...). [Hranaté závorky] také mohou nahrazovat nějaká vynechaná slova; jejich hlavním cílem však je doplnit smysl úryvku.


Mateřské stránky: Paběrky z HvB.

Valid HTML 4.01!


Repozitář: $Id: index.html,v 1.1 2013/03/16 17:38:46 computer Exp $