Chválu vzdejme, Moravané.

1. Chválu vzdejme, Moravané – nejsvětější Matce Páně – nebeské zapějme kněžně, – vzývejme Ji všichni něžně: – Maria, Maria, dennice vítězná, – Maria, Maria, lilie líbezná, oroduj za nás – Matko každý čas, Královno nadhvězdná.

2. Tak jsi byla nebi milá, – žes nám Boha porodila, – pravás Matka Pána Krista, – zůstalas vždy Panna čistá. – Maria, Maria atd.

3. Nesmírná jest Tvoje cena, – milosti Tys naplněna; – jak jest divná Tvoje krása, – od věků svět to hlásá. – Maria, Maria atd.

4. Panno čistá, Panno svatá, – bez poskvrny započatá – Tys květ božské líbeznosti, – kdo by vychválil Tě dosti? – Maria, Maria atd.

5. V lůně Tvém Bůh odpočíval, – na Tvých prsou tiše dlíval; – která matka Tebe předčí? – které matky syn je větší – Maria, Maria atd.

6. Ty jsi Panna nejmoudřejší! – veškeré cti nejhodnější, – nelze Tebe vychváliti, – slávy Tvojí zvelebiti. – Maria, Maria atd.

7. Panno věrná, dobrotivá, – s důvěrou Tě hříšník vzývá, – spravedlnost Tvoji chválí, – a Tvůj věhlas neustálý. – Maria, Maria atd.

8. Příčinou Tys mého plesu, – Tobě darem srdce nesu, – z Tebe čerpám zbožnost pravou, – Ty jsi studnicí nám zdravou. – Maria, Maria atd.

9. Tajemná Tys růže nová – vyšlá z keře Davidova, – věže ze slonové kosti, – dům jsi zlaté výbornosti. – Maria, Maria atd.

10. Ty jsi naše k nebi brána, – za úmluvy archy dána, – hvězda jitřní, záře jemné, – jež nám svítí v noci temné. – Maria, Maria atd.

11. Nemocným Ty dáváš zdraví – útulek jsi hříšným pravý, – zarmoucených potěšení, – svaté církve spomožení. – Maria, Maria atd.

12. Vyvýšenás nad anděly – a všech svatých obor skvělý; – Tys všech tvorů císařovna, – Tvoje moc je nevýslovná. – Maria, Maria atd.

13. Chraň nás, Matko nejmilejší, – na obtížné pouti zdejší, – zahynouti nedej dětem, – které pustým bloudí světem! – Maria atd.

14. Zacel rány duše, těla, – Matko v lásce neumdlelá, – a lid věrný přiveď v kraje, – tam, kde světlo věčné plaje! – Maria atd.

Nazpět