Výbor jubilejních oslav města Třebíče a třebíčského okresu v roce 1935

PROTEKTORÁT

Vláda Republiky československé.

ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO

Bohumil Bradáč, předseda posl. sněmovny. Dr. Fr. Soukup, předseda senátu N. S. Dr. Fr. Staněk, poslanec N. S. a ministr m. sl. Jan Černý, president země Moravskoslezské. Dr. Karel Engliš, guvernér Národní banky. Armádní gen. Jan Syrový, generál. insp. branné moci. Dr. Josef Kupka, biskup brněnský, Kamil Nagy, náměstek synodního seniora českobratr. církve evang.

ČESTNÝ VÝBOR

JUDr. Richard Baratta-Dragono, velkostatkář v Budišově. Jan Baťa, továrník ve Zlíně. Ladislav Benz, továrník v Třebíči. Plukovník pěchoty Karel Bláha, velitel pěšího pluku 31 ,,Arco`` v Jihlavě. František Brabenec, starosta hasičské župy č. 34 Svatopluka Čecha v Heralticích. Dr. Karel Brabenec, odborový přednosta ministerstva financí v Praze. Dr. Hynek Bulín, advokát v Brně, býv. poslanec za město a okres Třebíč. Felix Burian, ředitel nemoc. pojišťovny a starosta města Mor. Budějovic. František Čermák, odbor. učitel v. v. a starosta města Jemnice. Dr. Jaroslav Červený, starosta sokolské župy plukov. Švece v Jihlavě. Prof. Dr. Karel Čupr, rektor čes. vysoké školy technické v Brně. Ludvík Čutka, předseda západomoravského okresu DTJ. v Jihlavě. Dr. Jos. Dolanský, poslanec N. S. a ministr m. sl. Dr. Frant. Dreuschuh, zdravotní rada a lékař v Náměšti n. Osl. Frant. Drobný, profesor a člen moravskoslezského zem. výboru. Karel Dvořák, ministerský rada v. v. v Praze. Rudolf Dvořák, odb. učitel v. v. a odb. spisovatel v Mohelně. Jan Filipínský, senátor N. S. Ferdinand Foit, senátor N. S. Gorazd-Pavlík, pravoslavný biskup český a moravskoslezský. Max Grünberger, velkoobchodník v Třebíči. František Habrda, dělník a býv. člen obec. zastupitelstva v Třebíči. Prof. Dr. Al. Hanslián, rektor vys. školy zvěrolékařské v Brně. Dr. Rudolf Háša, profesor vysoké školy zemědělské v Brně. Miloslav Hassek, továrník v Třebíči. Roman Havelka, akademický malíř v Praze. Pavel Havránek, senátor N. S. Dr. Vladimír Helfert, profesor Masarykovy university v Brně. Leopold Heinige, starosta města Jaroměřic nad Rokytnou. Architekt Kamil Hilbert v Praze. Dr. Antonín Hobza, profesor Karlovy university v Praze. Alois Holas, ředitel gymnasia v. v. ve Znojmě. Jaroslav Hrabák, býv. starosta města Třebíče a profesor v Plzni. Dr. Mořic Hruban, advokát a senátor N. S. Dr. František Hrubý, profesor Masarykovy university a ředitel zemského archivu v Brně. M. Hrubý, senátor N. S. a předseda svazu Národ. jednot a školských matic v Praze. Bohumil Husička, starosta města Hrotovic. Rudolf Chalupa, statkář a předseda starostenského sboru pro okres Třebíč. Alois Charvát, starosta města Náměště n. Osl. Dr. Vincenc Charvát, poslanec N. S. Dr. Otakar Jakubský, býv. vládní komisař města Třebíče a soudní rada v Brně. František Janalík, poslanec N. S. Jan Jílek, čestný občan města Třebíče a býv. senátor N. S. Ignác Jurenka, předseda obchodního grémia v Třebíči. Antonín Kašpárek, maj. realit a starosta města Moravského Krumlova. Karel Kesner, starosta města Dačic. Dr. Julius Kofránek, ředitel veř. nemocnice a chirurg v Ružomberoku. Prof. Ing. Josef Konšel, rektor vysoké školy zemědělské v Brně. Josef Konvička, býv. ředitel třebíčské obchodní akademie v Prostějově. Julius Kopeček, člen moravskoslezského zem. výboru. Frant. Kopřiva, senátor N. S. Dr. Stanislav Kostlivý, bývalý primář třebíčské veř. nemocnice, prof. Komenského university v Bratislavě a president lékařské komory pro krajinu Slovenskou a zemi Podkarpatoruskou. Adolf Kott, býv. ředitel obchodní akademie v Třebíči a ředitel obchodní akademie v. v. v Hradci Králové. Viktor Kousal, soudní rada a starosta města Jihlavy. P. Augustin Kratochvil, historik a farář v Budišově u Třebíče. Prof. Dr. Jan Krejčí, rektor Masarykovy university v Brně. Jindřich Lorenz, knihkupec a nakladatel v Třebíči. Julius Männchen, továrník v Třebíči. Ludvík Marek, poslanec N. S. Dr. Josef Mareš, poslanec N. S. a starosta města Znojma. Ing. Karel Marušák, vrch. techn. rada a senátor N. S. Jan Měchura, senátor N. S. Dr. Alexandr Menčík, byv. okresní hejtman třebíčský a vrchní rada polit. správy a okresní hejtman v Prostějově. Plukovník Rudolf Mládek, zemský četnický velitel v Brně. Dr. Karel Mrázek, starosta Národní jednoty pro jz. Moravu v Brně. Josef Navrátil, vrchní rada politické správy a okresní hejtman v Třebíči. Antonín Nevole, býv. ředitel třebíčského gymnasia v Písku. František Neumann, starosta města Velkého Meziříčí. Dr. Josef Novák, býv. okresní hejtman třebíčský a vládní rada v Praze. Dr. Alois Papírník, vládní rada a ředitel ústavu pro choromyslné v. v. v Brně. Vojtěch Peské, prof. zemské hospodářské školy a starosta města Velké Bíteše. Jindřich Petr, president obchodní a živnostenské komory v Brně. Vojtěch Plojhar, president krajského soudu v Jihlavě. P. František Procházka, starosta orelské župy V. Kosmáka ve Velkém Meziříčí. Dr. G. A. Procházka, patriarcha biskup církve československé v Praze. Dr. Karel Přerovský, advokát a býv. starosta města Třebíče. Karel Riedl, senátor N. S. Dr. Frant. Richter, starosta města Třeště. Dr. Karel Rosendorf, advokát a býv. starosta města Vel. Meziříčí. Jaroslav Rouček, člen moravskoslezského zemského výboru. Dr. Jan Rozkošný, president zemědělské rady pro zemi moravskoslezskou v Brně. Dr. Alois Sedlák, president krajského soudu v Trenčíně. Dr. Augustin Semerád, profesor české vysoké školy technické v Brně. Julius Sláma, senátor N. S. Ing. Stanislav Sochor, vrchní rada a přednosta státního památkového úřadu pro zemi moravskoslezskou v Brně. Dr. Josef Rostislav Stejskal, biskup církve československé v Olomouci. Viktor Stoupal, člen moravskoslezského zemského výboru. Dr. Julius Subak, továrník v Třebíči. Dr. Metod Svoboda, náčelný státní městský lékař v Třebíči. František Špaček, člen moravskoslezského zem. výboru. Dr. Josef Taufer, profesor vysoké školy zemědělské a ředitel zemského výzkumného ústavu zootechnického v Brně. Karel Tomeš, starosta zemského hlavního města Brna. Msgre P. Antonín Trávníček, děkan a arcikněz v Třebíči. P. Arnošt Tvarůžek, biskupský rada a farář v. v. v Třebíči. Docent Dr. Ant. Váňa, býv. primář třebíčské všeob. nemocnice a primář v. v. nemocnice v Mor. Ostravě. Ing. Antonín Večeř, profesor vyšší hospodářské školy v. v. ve Velkém Meziříčí. Eliáš Verner, starosta města Telče. Armádní generál Sergej Vojcechovský, zem. vojenský velitel v Brně. Hugo Vondráček, president ředitelství pošt a telegrafů v Brně. Dr. Josef Voslař, finanční prokurátor a vládní rada v Brně. Vilém Votruba, býv. senátor N. S. Jan Wagner, president ředitelství stát. drah v Brně. Emanuel Waldstein-Wartenberg, velkostatkář v Třebíči. Zdenko Waldstein-Wartenberg, velkostatkář v Praze. Dr. Karel Weigner, profesor Karlovy university v Praze. Eduard Wichta, president zemského finančního ředitelství v Brně. Dr. Jan Zahradníček, profesor Karlovy university v Praze. Dr. Jan Zavřel, prorektor Masarykovy university v Brně. Kašpar Zemené, emer. notář v Třebíči. Karel Zimola, majitel pekařství a bývalý starostův náměstek v Třebíči.

ÚSTŘEDNÍ VÝBOR

VIRILISTÉ

J. Navrátil, vrch. rada a okres. hejtman. Rud. Chalupa, statkář. Karel Pokorný, člen okresního výboru. Jan Jílek, senátor. Dr. Karel Přerovský, advokát. P. Frant. Doležel, farář a konsist. rada. Ig. Jurenka, předseda obchod. grémia. Mojžíš Ingber, rabín. Roman Dvořák, zástupce společenstev.

PŘEDSEDNICTVO

Josef Vaněk, starosta města Třebíče. Antonín Kokeš, I. náměstek starostův. Antonín Toufar, II. náměstek starostův. Geom. Alois Herzán, I. jednatel. František Křesťan, II. jednatel. František Vaněk, ředitel Městské spořitelny, pokladník. Členové: Antonín Skála, osvět. referent. Dr. Lad. Hobza, advokát. Otakar Kubeš, knihkupec. Metoděj Novák, ředitel obchodní akademie.

ODBORY

Propagační Ant. Skála, osvět. referent. Organisační Dr. L. Hobza, advokát. Pořadatelský Otakar Kubeš, knihkupec. Finanční Frant. Vaněk, ředitel Městské spořitelny. Technicko-stavební Ing. M. Kubeš, měst. stav. rada. Dopravní Ant. Jabloňka, inspektor drah. Ubytovací Karel Nováček, měst. správce. Historický Dr. C. Sameš, profesor. Samosprávný geom. A. Herzán. Školský Dr. J. Kozlovský, ředitel gymnasia. Umělecký J. Posejpal, ředitel v. v. Lidovýchovný Antonín Matoušek, ředitel v. v. Zemědělský ing. K. Hloušek, ředitel. Výstavní Metoděj Novák, ředitel obch. akademie. Národopisný M. Charvát, ředitel v. v. Přírodovědecký Ant. Růžička, profesor. Zdravotní Dr. J. Konečný, primář v. veř. nem.


Vrátit se na obsah Památníku.